Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

21.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.8 Komentár k ZP § 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 193

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

(1) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Za veci, ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia, zamestnávateľ zodpovedá, len ak ich prevzal do úschovy, inak najviac do sumy 165,97 eura.

 

K ods. 1:


Pri zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na odložených veciach uhrádza zamestnávateľ celú skutočnú škodu. Za veci, ktoré zamestnanci do zamestnania obvykle nenosia, zodpovedá zamestnávateľ len do sumy 165,97 eur (5 000 Sk). Ak však tieto veci prevzal zamestnávateľ do osobitnej úschovy, uhradí zamestnávateľ škodu bez obmedzenia.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: