dnes je 23.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenke

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenke

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenke

§ 110

(1) Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.  

K ods. 1: [Týždeň dovolenky]

§ 110 ods. 1 vymedzuje, čo sa považuje za týždeň dovolenky (t. j. ak sa nariaďuje dovolenka - musí sa brať do úvahy týždeň, aj keď v danom týždni sú spravidla dva dni, keď zamestnanec nepracuje). V praxi teda, ak si zamestnanec berie týždeň dovolenky, resp. ak ZP v § 111 ods. 5 (kde stanovuje, že „ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť