dnes je 1.12.2023

Input:

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.206 Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je pre rok 2024 vo výške 4,310 eur – to platí pre zamestnancov pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín, ako aj pre osoby pracujúce na dohody. Ide o 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy, zaokrúhlenej na tri desatinné miesta. Oproti roku 2023 tak ide o nárast zo 4,023 eur na 4,310 eur, teda o 0,287 eura na hodinu.

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín (napr. pri zmennej prevádzke) sa suma minimálnej mzdy za hodinu, resp. minimálnych mzdových nárokov úmerne zvyšujú. Pracovný čas upravuje § 85 ZP.

Praktický príklad: Pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín bude minimálna hodinová mzda vo výške 4,449 eur (výpočet = 40/38,75 x 4,310 eur) a pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín bude minimálna