dnes je 16.1.2021

Input:

Firemné zdroje

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1 Firemné zdroje

PhDr. Mojmír Kališ


V dopravnej spoločnosti, ktorá dopravne obsluhuje určité územie, je potreba počtu dopravných prostriedkov v rôznej dennej dobe, ako aj počas týždňa rozdielna. Ak by napr. mestský dopravný podnik vysielal svoje autobusy alebo súpravy metra v rovnakých intervaloch, asi by si každý o kvalite riadenie tohto podniku myslel svoje ... Išlo by o jasné plytvanie finančnými, ľudskými, energetickými a technologickými zdrojmi.


Výrobná spoločnosť dostane objednávku na výrobu jednoduchej oceľovej konštrukcie. Nakúpi, odvolávajúc sa na výhodné ceny, trojnásobok potrebného oceľového plechu...


Z dôvodu šetrenia sa zoškrtali požiadavky na nákup náhradných dielov a na údržbu – porucha s následnou odstávkou stála spoločnosť straty na penále niekoľkonásobne prevyšujúce náklady na finančné prostriedky viazané v ťažko dostupnom náhradnom diele.


Stavebná spoločnosť v dobrom období konjunktúry investovala do nákupu nového strojného zariadenia... V čase krízy ušetrili na nákladoch na údržbu kvôli záručným opravám a nízkej poruchovosti zariadení.


Výrobný a personálny riaditelia spoločne presadili zaškolenie montážnych robotníkov na údržbu potrubných rozvodov, aby docielili efektívnejšie využitie ľudských zdrojov a väčšiu pružnosť pri zabezpečovaní objednávok presunom robotníkov z jednej zákazky na druhú.

Všetky tieto príklady sú o plánovaní zdrojov.

Zdroje v podnikaní

V každom podnikaní potrebujeme na jeho zabezpečenie zdroje. Tieto zdroje môžeme rozdeliť na šesť skupín:

  • ľudské zdroje,

  • finančné zdroje,

  • technologické zdroje,

  • materiálové (surovinové) zdroje,

  • informačnézdroje,

  • energetickézdroje.

V súčasnosti všetky spoločnosti (až na výnimky) pôsobia vo vysoko konkurenčnom prostredí, kde pri podobnosti produktov a technológie, je najdôležitejším faktorom konkurenčnej výhody zamestnanec, teda človek. Spoločnosti, ktoré si túto zákonitosť uvedomia, budú úspešné.zdroje

 

Ľudské zdroje

Ľudské zdroje – ide o najdôležitejší kapitál, ľudský kapitál, s ktorým v spoločnosti pracujeme. Od kvality ľudí v spoločnosti sa odvíja jej budúcnosť a udržateľnosť na trhu. Platí poučka: čím je podnikanie zložitejšie a rizikovejšie, tým viac potrebujeme kvalitných ľudí, čím je spoločnosť menšia, tým viac kvalitných ľudí potrebuje.


V jednej z reštaurácií „rýchleho obedu“ („táckáreň“) pracuje už takmer tri roky skoro ten istý personál. Sú pokojní, príjemní, vysoko profesionálni a jedáleň je plná... V inej podobnej reštaurácii sa personál sústavne mení, kvalita stravy je nižšia, personál je odmeraný, ľudia tam chodia len „v núdzi“, v radoch sa takmer nestojí, čo je jediná výhoda tejto reštaurácie.

Finančné zdroje

Druhým zdrojom sú finančné zdroje, ktoré potrebujeme na prevádzku podnikania. Kým nedostatok ľudských zdrojov (napr. ich nízka kvalita) sa prejaví až s odstupom doby, dostatok finančných zdrojov je kľúčovým faktorom pre prežitie.

Technologické zdroje

Technologické zdroje sú stroje a zariadenia, ktoré potrebujeme k podnikaniu, teda na to, aby sme vytvárali zisk. Ide o zdroje, ktoré vyžadujú dlhodobejšie investície s prepočítaním ich návratnosti.

Materiálové (surovinové) zdroje

Materiálové (surovinové) zdroje sú zdroje, ktoré vstupujú do produkčného procesu a ktorých pretváraním im pridávame hodnotu a tvoríme zisk. Ide o podstatnú nákladovú položku v rozpočtoch spoločností.

Energetické zdroje

Energetické zdroje - ide o elektrinu, plyn alebo iné energetické zdroje, ktoré potrebujeme ako základné vstupy do technologického procesu.

Informačné zdroje

Ide o spôsob získavania, spracúvania a vyhodnocovania informácií, (informačné technológie a systémy), takisto ide o materializované know-how spoločnosti (patenty, zlepšovacie návrhy).

Plánovanie finančných zdrojov

Podrobnejšie o finančnom pláne hovoríme v časti „organizačné riadenie“.

V každej spoločnosti musíme rozlišovať dve cesty peňazí: „dnu“ a „von“. Ide o elementárnu zásadu podnikania z hľadiska plánovania finančných zdrojov.

 

Pri plánovaní finančných zdrojov musíme postupovať tak, aby sme dosiahli ziskové hospodárenie. Zároveň musíme mať financie pod kontrolou.


Na začiatku mesiaca musím vedieť, aké finančné toky a kedy mi pôjdu „von“ (mzdy, dane, odvody, pravidelné poplatky za nájomné, energie, telekomunikácie, platby na prevádzku – kancelárske potreby, phm, servis...) a koľko to je spolu Hovoríme o „cash flow out“. Minimálne rovnaké množstvo finančných prostriedkov musí do spoločnosti „pritiecť“ – „cash flow in“.

.