dnes je 28.11.2022

Input:

Elektronická PN v roku 2023

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.4 Elektronická PN v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 24.03.2022 došlo k schváleniu zákona č. 125/2022 Z. z. – novela Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o sociálnom poistení), ktorou sa od 01.06.2022 zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej aj ako „ePN”). Od 01.06.2022 si tak poistenci (najmä zamestnanci či SZČO), ktorých lekár je zapojený do projektu elektronickej PN, vybavia dočasnú pracovnú neschopnosť bez zbytočnej byrokracie a neporovnateľne jednoduchšie.
Uvedená novela Zákona o sociálnom poistení má v intenciách ustanovení o prekážkach v práci dopad aj na Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „Zákonník práce”) nakoľko sa ňou zavádza elektronická dočasná pracovná neschopnosť – ePN.

Elektronická dočasná pracovná neschopnosť (ePN)

V intenciách elektronickej