dnes je 22.9.2021

Input:

Dovolenka za kalendárny rok

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6.1 Dovolenka za kalendárny rok

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman; PhD. JUDr. Zdeňka Dvoranová

Nárok na dovolenku

Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP)

Nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka avšak vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP), Nárok je v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každý kalendárny mesiac nepretržitého trvania tohto istého pracovného pomeru (§ 102 ZP).

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho a naň bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu