dnes je 22.9.2021

Input:

Dovolenka za kalendárny rok

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.1 Dovolenka za kalendárny rok

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juram Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová

Nárok na dovolenku

Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP)

Nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka avšak vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP). Nárok je v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania tohto istého pracovného pomeru (§ 102 ZP).

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho a naň bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca