dnes je 9.12.2023

Input:

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.160 Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Od 1.1.2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva aj každý študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov bez ohľadu na to, či mu z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem. Taktiež nie je dôležité, či tento študent od 1.1.2023 využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky alebo nie.

Študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov má právo určiť si v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá je v sume najviac 200 € za kalendárny mesiac.

Pri pracovnoprávnom vzťahu založenom dohodou o brigádnickej práci študentov bez uplatnenia odvodovej