dnes je 9.12.2023

Input:

Dlhodobé ošetrovné v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.159 Dlhodobé ošetrovné v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Novela zákona o sociálnom poistení č. 467/2019 Z. z. zaviedla inštitút dlhodobého ošetrovného, ktorý sa začal uplatňovať od 1. apríla 2021.

Základné podmienky nároku na ošetrovné / dlhodobé ošetrovné:

  1. poistenec ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
    1. nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
    2. vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom, alebo
  2. poistenec sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým