dnes je 13.7.2024

Input:

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazovej dávky

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3 Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazovej dávky

Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Denný vymeriavací základ

Postup stanovenia denného vymeriavacieho základu (DVZ) na účely určenia sumy niektorých úrazových dávok (úrazového príplatku, úrazovej renty, jednorazového vyrovnania, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, rehabilitačného a rekvalifikačného) upravuje osobitne ustanovenie § 84 ZoSP, podľa ktorého sa DVZ zamestnanca určí ako podiel súčtu neobmedzených vymeriavacích základov zamestnanca, ktoré dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania v rozhodujúcom období (RO), a počtu kalendárnych dní RO, okrem prípadov, keď zákon ustanovuje