dnes je 6.6.2020

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Deň úmrtia zamestnanca je dňom zániku jeho sociálneho poistenia

28.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti zaniká smrťou. Smrťou, t. j. dňom úmrtia zamestnanca zaniká teda jeho status na účely sociálneho poistenia. Túto skutočnosť je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Pri úmrtí zamestnanca odhlási zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, z nemocenského

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Mzdové účtovníctvo a personalistika.
Registrovať

Pravidelné spravodajstvo

alebo prihlásiť.

Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: