dnes je 23.9.2023

Input:

Daňový bonus na zaplatené úroky

9.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.6 Daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 33a ZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ).

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti,

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Daňovníkovi vzniká nárok na