dnes je 22.9.2023

Input:

Daňový bonus na vyživované dieťa

9.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5 Daňový bonus na vyživované dieťa

Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 ZDP) je suma daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený. Týka sa len daňovníkov s aktívnymi príjmami, teda s príjmami podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Daňovníkov len s ďalšími druhmi príjmov (z prenájmu, z kapitálového majetku....) sa netýka. Po skončení roka znižuje daň z príjmov fyzických osôb a v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo ZČ.

Suma mesačného daňového bonusu sa každoročne zvyšovala (spravidla k 1. júlu) rovnakým koeficientom, ako suma životného minima platná pre plnoletú fyzickú osobu. Od roku 2015 sa suma daňového bonusu zvyšuje k prvému januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

Ak sa dieťa narodí, ak začína sústavná príprava na povolanie alebo ak