dnes je 13.7.2024

Input:

Charakteristika, pracovný úraz, choroba z povolania a poškodený

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Charakteristika, pracovný úraz, choroba z povolania a poškodený

Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Zákonom č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení (ZSP) bol s účinnosťou od 1. januára 2004 zavedený v Slovenskej republike systém úrazového poistenia, ktorý nahradil systém zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, ktorý vykonávala Sociálna poisťovňa do 31. decembra 2003.

Úrazové poistenie

Z tohto systému zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa boli odškodňovaní zamestnanci, ktorým v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania vznikla škoda, ktorá zakladala nárok na náhradu tejto škody podľa Zákonníka práce platného v čase