dnes je 1.12.2023

Input:

Cestovné náhrady z pohľadu viacerých miest výkonu práce, hlavného miesta výkonu práce podľa Zákonníka práce a pravidelného pracoviska podľa zákona o cestovných náhradách

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.221 Cestovné náhrady z pohľadu viacerých miest výkonu práce, hlavného miesta výkonu práce podľa Zákonníka práce a pravidelného pracoviska podľa zákona o cestovných náhradách

JUDr. Zdeňka Dvoranová

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný podľa § 43 ZP so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými okrem iných sú druh práce a jeho stručná charakteristika, ktorá musí zodpovedať skutočne vykonávanej práci. Ďalej je to miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec. Miesto výkonu práce ovplyvňuje aj druh dohodnutej práce /kde sú hranice disponibility/. Musí byť dohodnuté určito a zrozumiteľne, širšie napr. viac obcí alebo užšie /časť