dnes je 9.12.2023

Input:

Asignácia dane v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.158 Asignácia dane v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Asignáciu dane, t. j. použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Právnická osoba môže darovať časť zaplatenej dane vo výške 2 % len za podmienky, že v priebehu zdaňovacieho obdobia poskytne dar vo výške 0,5 % zaplatenej dane. Ak podmienku nesplní, maximálna výška asignácie je 1 %.

Asignovať daň u fyzických osôb legislatíva umožňuje dvomi spôsobmi. Podaním daňového priznania alebo na základe vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a potvrdenia od zamestnávateľa. Podmienkou pre poskytnutie časti dane na verejnoprospešné účely je dodržanie termínov súvisiacich s podaním dokumentov a rovnako aj úhrada dane v stanovenom termíne. Fyzická osoba musí daňové priznanie podať do 31. marca nasledujúceho roka a súčasne v tomto termíne daň aj zaplatiť. Ak si fyzická osoba predĺži termín na