Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Absolventská prax a práca na dohodu

21.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže absolvent, ktorý je na absolventskej praxi, vykonávať prácu na dohodu? Ak áno, čím je obmedzená výška odmeny?

Absolventskú prax môže vykonávať iba uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v dĺžke najmenej 3 mesiace a ktorý neprekročil vek 26 rokov.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti (pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov) uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 brutto mesačne (65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: