Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

5/2004 Z.z., Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2019

5/2004 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
191/2004 Z.z.
15. 4. 2004
mení, 49 novelizačných bodov
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení, § 14 vrátane nádpisu a dopĺňa, nová poznámka č. 20a)
585/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení, § 49, § 57, § 49 a dopĺňa, § 57, §72
614/2004 Z.z.
25. 11. 2004
mení, § 34 a dopĺňa, §34, § 36
1/2005 Z.z.
1. 2. 2005
mení, §21, § 21 a dopĺňa, nová poznámka č. 22a)
82/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení, 39 novelizačných bodov
528/2005 Z.z.
1. 1. 2006
dopĺňa § 13 a § 52
573/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 95 novelizačných bodov
310/2006 Z.z.
1. 8. 2006
dopĺňa § 34, § 36 a nový § 72b
693/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení § 21, § 22 a dopĺňa nový § 72c
561/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 54
139/2008 Z.z.
1. 5. 2008
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
139/2008 Z.z.
1. 9. 2008
dopĺňa § 50b, § 50c
233/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa § 22
263/2008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
460/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
562/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
49/2009 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
49/2009 Z.z.
31. 12. 2010
stráca účinnosť § 50e až § 50h
49/2009 Z.z.
31. 12. 2011
stráca účinnosť § 50d
108/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
266/2009 Z.z.
7. 7. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
463/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
594/2009 Z.z.
15. 1. 2010
mení a dopĺňa § 21 a § 22
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
373/2010 Z.z.
23. 9. 2010
dopĺňa § 50 a § 72
373/2010 Z.z.
1. 12. 2010
dopĺňa § 72
373/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
120/2011 Z.z.
1. 6. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa § 53d
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa § 29, § 30 a § 31
468/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa §50j, § 72s
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 12, § 13 a § 18
96/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 195 novelizačných bodov
308/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
15. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
417/2013 Z.z.
1. 1. 2014
Ruší čl. IV
436/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 67
495/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
310/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
311/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
14/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
336/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
353/2015 Z.z.
31. 12. 2015
mení §70
353/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
353/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 70 a § 72y
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa § 6, § 36 a poznámky pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 5
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
310/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
81/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
81/2017 Z.z.
1. 10. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: