Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

461/2003 Z.z., Zákon o sociálnom poistení, v znení účinnom k 1.1.2021

461/2003 Z.z.
ZÁKON
z 30. októbra 2003
o sociálnom poistení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
551/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 179
600/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 73, § 131, § 138
5/2004 Z.z.
1. 2. 2004
mení § 184 a dopĺňa § 105
43/2004 Z.z.
1. 2. 2004
viď body 6, 18, 58, 66
43/2004 Z.z.
15. 4. 2004
mení a dopĺňa § 52, § 67, § 111, § 112, § 117 a § 123
43/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 66 novelizačných bodov
186/2004 Z.z.
15. 4. 2004
mení, 27 novelizačných bodov
186/2004 Z.z.
1. 1. 2005
viď bod 4
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 6
391/2004 Z.z.
9. 7. 2004
mení a dopĺňa § 4, § 7, § 20
439/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení, 12 novelizačných bodov
439/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 23 novelizačných bodov
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 122, § 157, § 168 a § 248
721/2004 Z.z.
28. 12. 2004
meni § 277b
721/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 77 novelizačných bodov
82/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení § 226, § 231, § 233 a dopĺňa nový § 293c
244/2005 Z.z.
14. 6. 2005
viď bod 10
244/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení, 16 novelizačných bodov
351/2005 Z.z.
1. 9. 2005
dopĺňa nový § 277c a § 277d
534/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 131
584/2005 Z.z.
20. 12. 2005
dopĺňa § 226
584/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 63,§ 168, § 226 a dopĺňa nový § 293f
310/2006 Z.z.
1. 8. 2006
mení, 165 novelizačných bodov
310/2006 Z.z.
1. 1. 2008
vid body 43, 45, 49 a 56
460/2006 Z.z.
19. 7. 2006
ruší § 263 ods. 2, 4, 5, 6, 7
529/2006 Z.z.
1. 10. 2006
dopĺňa § 277, § 278, § 293l a nové § 263a a § 263b
566/2006 Z.z.
14. 10. 2006
pozastavuje účinnosť § 82 ods. 10
592/2006 Z.z.
9. 11. 2006
dopĺňa § 285
677/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 46 novelizačných bodov
274/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 285
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
555/2007 Z.z.
30. 11. 2007
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
555/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 152 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 168 a § 293ar
659/2007 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
204/2008 Z.z.
13. 6. 2008
mení § 80 a § 293e
434/2008 Z.z.
15. 11. 2008
dopĺňa §293as a §293at
449/2008 Z.z.
20. 11. 2008
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
449/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
449/2008 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa § 72 a § 293ax
599/2008 Z.z.
14. 7. 2009
dopĺňa § 4, § 7, § 20, § 293 bf a poznámku pod čiarou
108/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení § 293bg
108/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
192/2009 Z.z.
1. 6. 2009
dopĺňa § 293bj
200/2009 Z.z.
1. 6. 2009
dopĺňa § 226 a poznámku pod čiarou
285/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa § 179 a § 285
571/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 226
572/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
572/2009 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
572/2009 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 120
572/2009 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
52/2010 Z.z.
1. 9. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa §138
403/2010 Z.z.
1. 11. 2010
mení § 122
543/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 90 novelizačných bodov
125/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa § 170 a poznámku pod čiarou
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
dopĺňa § 239
250/2011 Z.z.
1. 8 2011
dopĺňa § 170
334/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
334/2011 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: