dnes je 21.10.2019
Praktické informácie - Mzdy - Odvody za zamestnanca a zamestnávateľa

Odvody zamestnávateľa od 1.1.2019

Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 93,49
Starobné poistenie 14% neurčený neurčená 934,92
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 200,34
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 66,78
Garančné poistenie 0,25% neurčený neurčená 16,69
Úrazové   poistenie 0,80% neurčený neurčená  
Rezervný fond solidarity 4,75% neurčený neurčená 317,2
Sociálne poistenie spolu 25,20% - - 1629,42
Zdravotné poistenie 10% neurčený neurčená neurčené

Odvody zamestnanca od 1.1.2019

 Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 93,49
Starobné poistenie 4% neurčený neurčená 267,12
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 200,34
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 66,78
Sociálne poistenie spolu 9,40% - - 627,73
Zdravotné poistenie 4% neurčený neurčená neurčená
On-line rozhovor
Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o dani z príjmov FO s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ