Darček mesiaca
Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Odvody zamestnávateľa od 1.1.2019

Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 93,49
Starobné poistenie 14% neurčený neurčená 934,92
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 200,34
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 66,78
Garančné poistenie 0,25% neurčený neurčená 16,69
Úrazové   poistenie 0,80% neurčený neurčená  
Rezervný fond solidarity 4,75% neurčený neurčená 317,2
Sociálne poistenie spolu 25,20% - - 1629,42
Zdravotné poistenie 10% neurčený neurčená neurčené

Odvody zamestnanca od 1.1.2019

 Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 93,49
Starobné poistenie 4% neurčený neurčená 267,12
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 200,34
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 66,78
Sociálne poistenie spolu 9,40% - - 627,73
Zdravotné poistenie 4% neurčený neurčená neurčená
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: