Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Žiadosť o vyplatenie odchodného

19.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:
Zamestnanec ukončil pracovný pomer 31.8.2005

dohodou z organizačných dôvodov. Po ukončení pracovného pomeru bol práce neschopný, neskôr bol v evidencii na úrade práce a v roku 2006 požiadal o priznanie predčasného dôchodku.

Dnes žiada zamestnanec o vyplatenie odchodného.

Otázka: Je povinný zamestnávateľ vyplatiť odchodné zamestnancovi ak predčasný dôchodok mal priznaný až cca 12 mesiacov po skončení pracovného pomeru, teda predčasný dôchodok mu nebol priznaní bezprostredne po skončení pracovného pomeru?


Odpoveď:

Súčasná právna úprava účinná od 1. septembra 2011 stanovuje, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné len v prípade, ak o poskytnutie dôchodku požiada ešte pred skončením pracovného pomeru alebo v lehote desiatich dní od jeho skončenia. Pre vznik nároku na odchodné nie je teda podstatné, kedy bol dôchodok zamestnancovi priznaný, ale kedy o jeho priznanie požiadal.

Predtým bola úprava nároku na odchodné súčasťou ustanovenia § 76 Zákonníka práce, ktorý upravoval aj odstupné. Podľa tohto ustanovenia mal odchodné vyplácať zamestnávateľ pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku zamestnanca na dôchodok, avšak len v prípade, ak zamestnanec požiadal o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.

Uvedená právna úprava účinná v čase od 1. júla 2006 až do 31. augusta 2011 spôsobovala v praxi problémy, ktoré spočívali vo výklade pojmu „bezprostredne po skončení pracovného pomeru“, ktorý bol vysvetľovaný rôzne.

Do 30. júna 2006 nebol nárok na odchodné viazaný na splnenie podmienky požiadať o dôchodok v určitej lehote. Zákon upravoval podmienky vzniku nároku len všeobecne, a to tak, že muselo ísť o prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov.

Bez ohľadu na to, akému režimu nárok zamestnanca vo Vami uvedenom príklade podliehal, a teda bez ohľadu na to, či splnil podmienky na jeho priznanie, svoj nárok na zaplatenie odchodného uplatnil u Vás ako u zamestnávateľa v čase, keď bol tento už premlčaný.Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi