Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011 za vás urobí váš zamestnávateľ

13.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

S príchodom nového roka vyvstávajú pre väčšinu zamestnancov povinnosti voči štátu, a to najmä vo forme podania daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb za minulý kalendárny rok - 2011.

Pre zamestnancov, ktorí si nevedia, alebo nechcú vyplniť a podať daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb za závislú činnosť, daňová legislatíva umožňuje túto povinnosť za stanovených podmienok preniesť na zamestnávateľa. V tom prípade sa jedná o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.  Podmienky, ktoré musí zamestnanec - daňovník splniť na takúto formu evidencie a vysporiadania dane zo závislej činnosti, sú nasledovné:

•      daňovník do 5.2.2012 požiada všetkých predošlých zamestnávateľov - platiteľov dane, o doklad so súhrnnými údajmi zo mzdového listu za účelom ročného zúčtovania, a tí sú povinní mu ho doručiť do 10.2.2012,

•      daňovník musí najneskôr do 15.2.2012 písomne požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZD) a daňový bonus (DB) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov od všetkých zamestnávateľov za rok 2011,

•      podpíše vyhlásenie, ktorého vzor určí ministerstvo,

•      daňovník najneskôr do 15.2.2012 predloží zamestnávateľovi, ktorý má vykonať ročné zúčtovanie, všetky potrebné doklady a to najmä: potvrdenie o zdaniteľnej  mzde, o nároku a uplatňovaní NČZD zrazených preddavkoch, priznanom a vyplatenom daňovom bonuse; sobášny list; ... a to od všetkých zamestnávateľov, ktorý boli platiteľmi dane, v roku 2011,

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva