Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011 za vás urobí váš zamestnávateľ

13.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

S príchodom nového roka vyvstávajú pre väčšinu zamestnancov povinnosti voči štátu, a to najmä vo forme podania daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb za minulý kalendárny rok - 2011.

Pre zamestnancov, ktorí si nevedia, alebo nechcú vyplniť a podať daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb za závislú činnosť, daňová legislatíva umožňuje túto povinnosť za stanovených podmienok preniesť na zamestnávateľa. V tom prípade sa jedná o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.  Podmienky, ktoré musí zamestnanec - daňovník splniť na takúto formu evidencie a vysporiadania dane zo závislej činnosti, sú nasledovné:

•      daňovník do 5.2.2012 požiada všetkých predošlých zamestnávateľov - platiteľov dane, o doklad so súhrnnými údajmi zo mzdového listu za účelom ročného zúčtovania, a tí sú povinní mu ho doručiť do 10.2.2012,

•      daňovník musí najneskôr do 15.2.2012 písomne požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZD) a daňový bonus (DB) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov od všetkých zamestnávateľov za rok 2011,

•      podpíše vyhlásenie, ktorého vzor určí ministerstvo,

•      daňovník najneskôr do 15.2.2012 predloží zamestnávateľovi, ktorý má vykonať ročné zúčtovanie, všetky potrebné doklady a to najmä: potvrdenie o zdaniteľnej  mzde, o nároku a uplatňovaní NČZD zrazených preddavkoch, priznanom a vyplatenom daňovom bonuse; sobášny list; ... a to od všetkých zamestnávateľov, ktorý boli platiteľmi dane, v roku 2011,

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu mup.sk.

Som už registrovaný na mup.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každý týždeň dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti miezd a personalistiky
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.mup.sk
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

POZOR!!! Zorientujte sa v zmenách v roku 2014:

v pracovnom práve – veľká novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2013! Mení sa pracovný pomer na určitú dobu, nastáva súbeh výpovednej lehoty a odstupného, platí nová definícia závislej práce! Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá mení aktívnu politiku trhu práce, je účinná od 1.5.2013! Zvýšenie súm životného minima od 1.7.2013!  Zmeny v kolektívnom vyjednávaní účinné od 1.1.2014!

v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti – od 1.1.2013 sa zavádza progresívny systém zdaňovania príjmov fyzických osôb. Sadzba dane pre daňovníkov, ktorých základ dane presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima sa zvyšuje na 25 %! Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu bola zrušená! Zníženie korporátnej dane a zavedenie daňových licencií od 1.1.2014!

v zdravotnom poistení – aké poistné na zdravotné poistenie sa bude platiť z dividend? Ďalšia novela zákona o zdravotnom poistení je účinná od 1.10.2013!

v sociálnom poistení -  ako sa platia odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru? Nová odvodová úľava od 1.11.2013! Zmeny v garančnom poistení od 1.1.2014! Ako sa mení výška preddavku na  dávku garančného poistenia? Od 1.2. 2014 Sociálna poisťovňa bude realizovať a prijímať platby podľa SEPA pravidiel! Vedeli ste, že v roku 2014 sa pre SZČO zmení hranica príjmu na platenie poistného do Sociálnej poisťovne?  Nové tlačivá výberu poistného od 1. januára 2014 !

- v úrazovom poistení -  Zvýšenie úrazových rent od 1. januára 2014! Aká je maximálna suma  jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky?

v nemocenskom poistení - podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca, druhy nemocenských dávok, rozhodujúce obdobie, denný a mesačný vymeriavací základ a iné základné otázky z tejto oblasti a k tomu informácie o neustálych zmenách, ktorým zákon o sociálnom poistení a súvisiace zákony podliehajú. Od 1. januára 2014 dochádza k  zvýšeniu maximálnej výšky nemocenských dávok!

v oblasti cestovných náhrad - od 1.9.2012 sa menia sumy stravného! Aká je ich výška? Od 1.1.2013 platia nové sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách!

 

MuP profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 20-25 garantovaných článkov mesačne.

Staňte sa predplatiteľom MuP profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti miezd a personalistiky a článkov o zmenách pre rok 2013, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.

Na MuP profi sme uverejnili články, ktoré Vás oboznámia s novou právnou úpravou.

Príspevky sa sústreďujú na objasnenie nových pojmov a zodpovedanie otázok, ktoré budú zaujímať každého hneď po nadobudnutí účinnosti zákona.