Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Odchodné od 1.1.2013

25.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi si mnohí zamestnávatelia ale aj zamestnanci často zamieňajú pojem odstupné a odchodné, čím následne môže dochádzať k nepresnému určeniu z nich vyplývajúcich nárokov.

Súčasná právna úprava považuje odchodné za druh „odmeny“ za dlhoročne vykonávanú prácu, ktorá je spojená s ukončením pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok a práve na základe tejto skutočnosti je na rozdiel od odstupného vyplácané zamestnancovi iba raz (za život), pričom Zákonník práce spája odchodné nielen so starobným dôchodkom, ale aj s predčasným starobným dôchodkom a invalidným dôchodkom. Zároveň je potrebné poznamenať, že nárok na odchodné patrí zamestnancovi aj bez ohľadu na odstupné a nie je tak vylúčené, aby zamestnancovi bolo vyplatené odchodné a odstupné súčasne.

V zmysle ust. §76a Zákonníka práce poskytne zamestnávateľ zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok (ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %). V oboch prípadoch má zamestnanec nárok na odchodné len vtedy, ak požiada o poskytnutie dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. V prípade, ak bol zamestnancovi priznaný predčasný starobný dôchodok

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva