Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2013

2.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Opatrenie z ozdravného balíčka má obmedziť časové uplatnenie NČZDM. Daňovník si bude môcť uplatniť NČZDM počas troch rokov, presnejšie do 3. roku veku vyživovaného dieťaťa, o ktoré sa stará. Uplatnenie si NČZDM na dlhšiu dobu a to 6 rokov, bude možné len v prípadoch, kedy by bolo toto dieťa ťažko zdravotne postihnuté. Dané opatrenie nehovorí o iných zmenách v rámci uplatňovania NČZD, pričom je značný predpoklad, že zmenené budú aj iné ustanovenia zákona viažuce sa k NČZD.

Podľa súčasného znenia zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov existuje možnosť zníženia daňového základu daňovníkom o NČZD a to buď na samotného daňovníka alebo manželku resp. manžela (ďalej len NČZDM). Výška tohto daňového zvýhodnenia je v základnom výpočte určená sumou platného životného minima a v zákone špecifikovaným koeficientom, pričom táto výška NČZDM sa mení v zmysle tzv. „milionárskej dane“[1]. Možnosť uplatnenia NČZDM je daná objektívnym vymedzením druhu príjmov partnera, ktorých povaha sa pri uplatňovaní NČZDM posudzuje, ako aj samotnou výškou príjmu partnera. Aktuálne je teda možné uplatnenie NČZDM každé zdaňovacie obdobie, kedy výška príjmu a povaha príjmu partnera umožňuje jeho aplikovanie.

Opatrenie z ozdravného balíčka má obmedziť časové uplatnenie NČZDM. Daňovník si bude môcť uplatniť NČZDM počas troch rokov, presnejšie do 3. roku veku vyživovaného dieťaťa, o ktoré sa stará. Uplatnenie si NČZDM na dlhšiu dobu a to 6 rokov, bude možné len v prípadoch, kedy by bolo toto dieťa ťažko zdravotne postihnuté. Dané opatrenie nehovorí o iných zmenách v rámci uplatňovania NČZD, pričom je značný predpoklad, že zmenené budú aj iné ustanovenia zákona viažuce sa k NČZD.


Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva