Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Bezdôvodné obohatenie a vrátanie neprávom vyplatených súm

23.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava bezdôvodného obohatenia vychádza zo všeobecného právneho princípu, že sa nikto nemôže bezdôvodne obohacovať na úkor iného. Ak je tento princíp porušený a vzniknutý prospech nemožno odčerpať v rámci pôvodného právneho vzťahu, prípadne cestou náhrady škody, je stanovená povinnosť vydať takto neoprávneného obohatenie tomu, na koho úkor bolo získané.

V pracovnom práve je tento inštitút zakotvený v § 222 Zákonníka práce. Na rozdiel od všeobecnej súkromnoprávnej úpravy je jeho vznik podmienený existenciou pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Text zákona normatívne určuje, že bezdôvodné obohatenie môže v pracovnom práve vzniknúť na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa.

V intenciách platnej a účinnej právnej úpravy je bezdôvodným obohatením majetkový prospech získaný i/ plnením bez právneho dôvodu; ii/ plnením z neplatného právneho úkonu; iii/ plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol; ako aj iv/ majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Za plnenie bez právneho dôvodu sa považuje každé plnenie, na ktoré nevznikol zamestnancovi alebo zamestnávateľovi právny nárok, ako aj plnenie, ktoré v čase jeho poskytnutia bolo v súlade so zákonom, ale dodatočne došlo k odpadnutiu právneho dôvodu tohto plnenia.

Za plnenie na základe neplatného právneho úkonu sa považuje také plnenie, ktoré bolo poskytnuté na základe právneho úkonu, ktorý nemal náležitosti predpokladané pre platnosť právneho úkonu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj špeciálnej úpravy podľa Zákonníka práce.

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva