Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Absolvenstká prax a práca na dohodu

10.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:
Môže absolvent, ktorý je na absolventskej praxi vykonávať prácu na dohodu? Ak áno, čím je obmedzená výška odmeny?

Odpoveď:

Absolventskú prax môže vykonávať iba uchádzač o zamestnanie evidovaný  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v dĺžke najmenej 3 mesiace a ktorý neprekročil vek 26 rokov.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti (pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov) uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 € brutto mesačne (65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov,)uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky v zmysle ust. § 6 ods. 2 písm. d) Zákona o službách zamestnanosti.

Je nutné uviesť, že počas vykonávania absolventskej praxe absolvent ostáva v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň sa mesačný paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe vo výške 194,58 €Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi