Darček mesiaca
Daňové priznanie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Podiely na zisku vyplácané fyzickej osobe v roku 2017

15.3.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie: osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto ...
viac

Bez potvrdenia z úradu práce sa otcovi materské neprizná

14.3.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína otcom, ktorí si chcú na svoje dieťa uplatniť nárok na materské, že k posúdeniu ich nároku na dávku nestačí odovzdať Sociálnej poisťovni len vyplnenú Žiadosť o materské. Okrem Žiadosti o materské je otec povinný predložiť pobočke ...
viac

Zamestnanecké výhodyGarancia

13.3.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecké výhody sú neoddeliteľnou súčasťou odmeňovania. Treba si však uvedomiť, že ide o nepriamu hmotnú formu odmeňovania nad rámec povinných dávok. Zamestnávateľ ich poskytuje dobrovoľne a v rámci svojich možností. Zametnanecké ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

13. a 14. príjem zo závislej činnosti v kalendárnom roku z hľadiska zákona o dani z príjmov

12.3.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V NR SR bola s účinnosťou od 1. mája 2018 schválená novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Do ZDP bolo ustanovené nové oslobodenie príjmov zo závislej činnosti do výšky 500 € pri vyplatení tzv. 13. a 14. ...
viac

Prehľad platenia preddavkov na daň a povinného poistného v roku 2018 pri 13. a 14 príjme zo závislej činnosti

12.3.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň z príjmov - bez podmienok a zdanený v plnej sume ako príjem zo závislej činnosti. Zdravotné poistenie - vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, - pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa ...
viac

Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanieGarancia

9.3.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky môže zamestnancom poskytovať rôzne jednoúčelové alebo viacúčelové darčekové poukážky obstarané z prevádzkových prostriedkov zamestnávateľa, zo zisku po zdanení alebo z prostriedkov ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Employer branding ako novodobý trendGarancia

9.3.2018, Michaela Šindlerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá spoločnosť má svoje špecifiká. Svoju históriu a firemnú kultúru. Podľa hodnôt a filozofie, ktorú zastávajú, vyberajú aj svojich zamestnancov tak, aby im vyhovovali do tímov a aj ako jednotlivci. V súčasnej dobe sa rozšíril pojem „ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

SZČO počas PN poistné neplatíGarancia

8.3.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, že v období práceneschopnosti (dokladovanej lekárom) nemusia platiť poistné, a to ani v prípade, ak im nevznikne nárok na dávku ...
viac

Nárok na odchodné a odstupné podľa Zákonníka práce v roku 2018 Garancia

8.3.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na odchodné vzniká zamestnancovi len pri prvom skončení pracovného pomeru, ak zamestnanec končí pracovný pomer po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práceGarancia

7.3.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnej spoločnosti fenomén dĺžky a rozvrhnutia pracovného času smeruje k jeho väčšej flexibilite. Je to spojené so zvyšovaním produktivity práce, znižovaním prácnosti masovej výroby v súvislosti s technologickým pokrokom, zavádzania ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najčítanejšie

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteArchív

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinná identifikácia platieb na sociálne poistenie od 1. marca 2012Archív

23.3.2012, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer
V minulom čísle SMUP sme Vás informovali o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zaviedla s účinnosťou od 1. 3. 2012 nový identifikátor platieb poistného na sociálne poistenie, penále a pokút - variabilný a špecifický symbol. Prinášame vám podrobnejšiu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu fyzických osôb s účinnosťou od 1. januára 2018Garancia

14.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je v legislatívnom procese v NR SR novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ( ZDP ) s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2018. Obsahom príspevku je krátky prehľad najvýznamnejších navrhovaných zmien pre ...
viac

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.Archív

4.5.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vianočný večierok z pohľadu sociálneho fonduArchív

10.11.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným zo spôsobov ako môže vedenie spoločnosti poďakovať svojim zamestnancom za ich celoročné úsilie, ale aj obchodným partnerom za ich spoluprácu, je usporiadať vianočný večierok. Koľko takýto večierok stojí a odkiaľ na to vziať? Možností ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 58/2018 Z.z. novela zák. č. 336/2015 Z. z. a č. 539/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 59/2018 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 61/2018 Z.z. novela zák. č. 305/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 66/2018 Z.z. novela zák. č. 201/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 77/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 14.3.2018 v čiastke č. 32)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.5.2018 - 25.5.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
20.3.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
21.5.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
30.4.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Na našom školení získate všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania zamestnancov. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: