On-line rozhovor
Darček mesiaca
Praktické príklady pre mzdové účtovníčky

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Prenájom bytu pre zamestnancov z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH v roku 2018Garancia

22.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma s. r. o., zobrala do prenájmu byt pre vlastných zamestnancov. Zamestnancom budeme alikvótnu časť zrážať zo mzdy. Rada by som Vás poprosila o posúdenie daňovej uznateľnosti nákladov a zároveň DPH: nájomné a ostatné náklady na byt (drobný ...
viac

Smernica o systéme spracovania účtovníctva v súlade s GDPRGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky     Názov vnútropodnikovej smernice   Systém spracovania účtovníctva   Číslo smernice     Rozsah platnosti   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá     Za dodržiavanie smernice zodpovedá     ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o prijatí nového zamestnancaGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky     Názov vnútropodnikovej smernice   Doklady potrebné k prijatiu nového zamestnanca   Číslo smernice     Rozsah platnosti   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá     Za dodržiavanie smernice ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Kreatívna náborová inzerciaGarancia

17.5.2018, Michaela Šindlerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z možností, ako zaujať potenciálnych kandidátov, je atraktívny náborový inzerát. Samozrejme, existujú aj iné formy, ako zaujať (napr. video), určite sa v prvotnej fáze treba zamyslieť aj nad samotným inzerátom - niektorí ľudia si ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpoveď zo strany zamestnávateľa počas materskej /rodičovskej dovolenky v roku 2018Garancia

17.5.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa čl. 6 Základných zásad Zákonníka práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, ...
viac

Sociálna poisťovňa varuje dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich dlhov

17.5.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä zamestnávateľov-dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich dlhov. V uplynulých dňoch sa stretla s prípadom, keď údajný zamestnanec exekútorského úradu oslovil zamestnávateľa s výzvou na úhradu dlhu voči Sociálnej ...
viac

Zmena hodnoty stravného pre zamestnancov v roku 2018Garancia

16.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyplatenie odchodného v roku 2018Garancia

15.5.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 76a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na: - starobný dôchodok, - invalidný dôchodok, ak pokles miery vykonávať zárobkovú činnosť oproti ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výška dávky v nezamestnanosti po skončení rodičovskej dovolenky v roku 2018Garancia

15.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po skončení tzv. rodičovskej dovolenky sa výška dávky v nezamestnanosti určuje podľa rôznych životných situácií. Počas čerpania rodičovskej dovolenky totiž zamestnanec zvyčajne nemá vymeriavací základ, takže sa za neho neodvádza poistné na ...
viac

Sociálne poistenie pri odchode za prácou do krajín EÚ v roku 2018Garancia

15.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa odporúča občanom, aby si ešte pred odchodom za prácou do krajín Európskej únie (EÚ) overili, kde a ako budú platiť poistné na sociálne poistenie. Je dôležité pre ich budúce nároky na dávky, aby vedeli, ktorým zákonom v ...
viac
Najčítanejšie

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019Garancia

28.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
/Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o minimálnej mzde, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinná identifikácia platieb na sociálne poistenie od 1. marca 2012Archív

23.3.2012, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer
V minulom čísle SMUP sme Vás informovali o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zaviedla s účinnosťou od 1. 3. 2012 nový identifikátor platieb poistného na sociálne poistenie, penále a pokút - variabilný a špecifický symbol. Prinášame vám podrobnejšiu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteArchív

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017Garancia

22.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p.( ZDP ) na konci zdaňovacieho obdobia daňovníci vysporiadavajú svoju daňovú povinnosť: - podaním daňového priznania, ktoré podáva daňovník sám ( § 32 ZDP ), alebo - vykonaním ročného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 103/2018 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 107/2018 Z.z. novela zák. č. 570/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 115/2018 Z.z. ustanovuje výšku úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 125/2018 Z.z. zrušuje niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (vyšlo dňa: 1.5.2018 v čiastke č. 47)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.9.2018 - 27.9.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
2.7.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
20.9.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: