Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Dovolenkový priemer

12.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak zamestnanec čerpá dovolenku, patrí mu podľa § 116 ods. 1 náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Keďže priemerný zárobok sa zisťuje v Sk na hodinu a nárok na dovolenku sa určuje v dňoch, treba vypočítať denný priemerný zárobok (v otázke nazývaný ako „dovolenkový priemer“).

Počet dní dovolenky závisí od výmery dovolenky a jej krátenia z dôvodu, že zamestnanec nepracoval, ak splnil podmienku odpracovať aspoň 60 dní v kalendárnom roku, prípadne od počtu dní dovolenky za odpracované dni podľa § 105 Zákonníka práce.

Skutočnosť, že došlo ku skráteniu pracovného úväzku má vplyv len na celkovú výšku náhrady za čerpanú dovolenku z dôvodu, že ju zamestnanec čerpá v čase, kedy už pracuje na polovičný pracovný úväzok 4 hodiny denne. Denný priemerný zárobok (dovolenkový priemer) v tomto prípade predstavuje 4-násobok hodinového priemerného zárobku.

Tým, že došlo k dohode o zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas, znížil sa aj počet hodín pripadajúcich na deň čerpanej dovolenky oproti stavu pred touto zmenou, ktorá však Táto zmena nemá žiadny vplyv na výšku používaného priemerného zárobku, zisťovaného podľa § 134 Zákonníka práce.

Nakoľko zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný, opodstatnene predpokladáme, že v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny štvrťrok pred vznikom potreby použiť priemerný zárobok, neodpracoval požadovaných 22 dní ani 170 pracovných hodín. Zamestnávateľ v tomto prípade v zmysle § 134 ods. 3 Zákonníka práce bude zisťovať pravdepodobný zárobok zamestnanca.

Pravdepodobný zárobok zamestnanca sa môže zistiť buď zo mzdy, ktorú zamestnanec v rozhodujúcom období dosiahol a počtu skutočne odpracovaných hodín, ak počas neho pracoval (aj keď neodpracoval požadovaný počet dní resp. hodín), alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol, keby pracoval a z počtu hodín, ktoré by opracoval. Ak by priemerný zárobok zo skutočne zarobenej mzdy bol skreslený, je potrebné vychádzať z predpokladanej mzdy, ktorú by zamestnanec zarobil, keby vykonávala prácu podľa pracovnej zmluvy počas celého rozhodujúceho obdobia

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva