Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Otázky a odpovede - Pracovné právo
Zamestnanec počas PN nekomunikuje
7.4.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nastúpil na PN 18.2. 2014, poslal doručenku o PN, ale odvtedy vôbec nekomunikuje, ma vypnutý mobil, na maily nereaguje, vôbec neinformoval o predpokladanej dĺžke PN.
Súvisiace dokumenty


Daňový bonus pri zamestnaní matky v zahraničí
10.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Má zamestnanec žijúci v Slovenskej republike u zamestnávateľa so sídlom v SR nárok na daňový bonus na vyživované deti ak s ním žijú v spoločnej domácnosti aj v prípade ak je jeho manželka zamestnaná v zahraničí, konkrétne v Rakúsku, a tam si uplatní nárok Kinderabsetzbetrag podľa predpisov AT?
Súvisiace dokumenty


Výpoveď pre nadbytočnosť
20.2.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Môže mi zamestnávateľ dať výpoveď pre nadbytočnosť?
Súvisiace dokumenty


Akým dátumom sme boli povinní ukončiť pracovný pomer?
3.1.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
K 1.11.2013 došlo v našej organizácii k reorganizácii. Na základe toho boli niektorí pracovníci prepustení, iným bolo zmenené pracovné miesto a náplň práce. Jedna zamestnankyňa bola práceneschopná od polovice mája t.r. PN ukončila dňa 11.11.2013.
Súvisiace dokumenty


Má na finančné prostredky zo sociálneho fondu nárok aj pracovníčka, ktorá je od 22.9.2013 na PN a poberá toho času nemocenské?
1.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
V mesiaci november z dôvodu nevyčerpanie finančných prostriedkov sociálneho fondu bude nevyčerpaná čiastka vyplatená zamestnancom vo výške 75% z celkovej výšky zostatku.
Súvisiace dokumenty


Môžem ukončiť pracovný pomer so zamestnankyňou na rodičovskej dovolenke a má nárok na odstupné?
20.12.2013, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovníčka je na rodičovskej dovolenke. Počas jej neprítomnosti mám zamestnankyňu, ktorej pracovný pomer je uzatvorený na dobu určitú s neuvedeným dátumom, teda do ukončenia RD pôvodnej pracovníčky. Uvažujem toto pracovné miesto zrušiť.
Súvisiace dokumenty


Môže zamestnávateľ zakázať zamestnancovi na pracovisku chovať domáce zvieratá?
19.12.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec chce na pracovisku chovať akvárium s rybičkami alebo pieskomila.
Súvisiace dokumenty


Môžem uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s cudzím štátnym príslušníkom?
18.12.2013, Ing. Eva Gášpárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Cudzí štátny príslušník je český občan.
Súvisiace dokumenty


Môžme zamestnancovi ponúknuť inú vhodnú prácu?
13.12.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Je zamestnávateľ povinný v prípade, ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi v zmysle, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával ponúknuť mu prácu dojednanú ako druh práce v pôvodnej pracovnej zmluve pred daním výpovede (umožnenie pokračovania v práci)?
Súvisiace dokumenty


Majú pracovníci, že vykonávajú pracovnú činnosť v škodlivom prostredí nárok na mzdovú kompenzáciu za hodiny, ktoré v tomto prostredí odpracujú?
11.12.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Naši zamestnanci vykonávajú prácu v zdraviu škodlivom prostredí a sú zaradení do 3. kategórie podľa osobitného predpisu.
Súvisiace dokumenty


Ak bude teraz čerpať dovolenku, za deň dovolenky jej bude patriť náhrada za iba za 6 hodín alebo náhradu za túto starú dovolenku (21 dní) jej budem prepočítavať na 8 hodín?
10.12.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa nastúpila po rodičovskej dovolenke do práce. Zostatok dovolenky z roku 2012 mala 21 dní. Nakoľko má malé dieťa, požiadala o skrátenie pôvodného 40 hodinového týždenného pracovného času na 30 hodín týždenne.
Súvisiace dokumenty


Má nárok na odchodné pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť?
6.12.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec skončil pracovný pomer ku dňu 23.8.2013 dohodou /§60 Zákonníka práce/ a požiadal o odchodné. 6.10.2013 doručil rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, kde je uznaný od 14.8.2013 za invalidného z dôvodu, že má "pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 %."
Súvisiace dokumenty


Výpočet nároku na dovolenku pri 40 hodinovom týždennom pracovnom úväzku
4.12.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi so 40 hodinovým týždenným pracovným úväzkom (5 dní v týždni)vznikol k 01.01. nárok na dovolenku 4 týždne. V marci vyčerpal 5 dní dovolenky.
Súvisiace dokumenty


Koľko rokov mám započítať celkovo do praxe, keď mala MD a RD?
29.11.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
1. dieťa: 1.7.1996 - 5.2.1998 2. dieťa: 8.12.2006 - 8.12.2012 - 3 roky bola na riadnej RD a ďalšie 3 roky bola doma, nakoľko bola nezamestnaná.
Súvisiace dokumenty


Ako sa vypočíta náhrada za dovolenku u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?
27.11.2013, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracujú v nepretržitej prevádzke, t. j. sú im priznané príplatky za: zmennosť, za soboty, nedele, sviatky a nočný príplatok.
Súvisiace dokumenty


Ako mám v súčastnosti postupovať pri jej návrate, ohľadom výpovede?
22.11.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa, ktorá mala domu neurčitú dostala výpoveď ešte v roku 2011 k 31.05.2011 od 01.06.2011 jej začala plynúť výpovedná doba 3 mesiace (vtedy bol súbeh), z výpovednej doby vyčerpala 2 týždne, potom odišla na PN a neskôr na MD v súčastnosti je na RP.
Súvisiace dokumenty


Môžeme s pracovníčkou uzatvoriť pracovný pomer od 10.1.2014, na inú funkciu na dobu určitú - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky?
13.11.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovníčka bola prijatá na pracovnú zmluvu na funkciu finančná účtovníčka na dobu určitú od 2.7.2013 do 31.12.2012.
Súvisiace dokumenty


Koľko dní dovolenky máme preplatiť a ako sa kráti dovolenka?
31.10.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Učiteľka 1.5.2010 nastúpila na MD a z ročnej dovolenky nevyčerpala ani jeden deň. Rodičovskú dovolenku čerpala od 13.11.2010.
Súvisiace dokumenty


Ako sa jej bude krátiť dovolenka za rok 2012 a vznikne jej v roku 2013 nárok na dovolenku?
30.10.2013, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2012 mala zamestnankyňa OČR od 10.04.2012 do 19.04. 2012 (8 prac. dní). Od 10.09.2012 do 17.05.2013 bola PN. V priebehu roka 2012 bola 5,5 dňa na vyšetrení u lekára.
Súvisiace dokumenty


Ak zamestnanec nechce u nás vykonávať ani druhú funkciu (ktorú nerušíme), má si on dať výpoveď?
23.10.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec má u nás súbeh - dva pracovné pomery aj dve pracovné zmluvy 0,5 úväzku ako pedagogický zamestnanec a druhú na 0,5 úväzku ako nepedagogický zamestnanec na dobu neurčitú.
Súvisiace dokumenty


Aká je maximálna povolená dĺžka neplatenej dovolenky, ktorú môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi?
16.10.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa (učiteľka) požiadala o poskytnutie neplateného voľna z vážnych rodinných dôvodov na 1 rok (od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013).
Súvisiace dokumenty


Môže podať zamestnanec dve výpovede?
9.10.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec dal výpoveď podľa § 67 s dvojmesačnou výpovednou dobou. Po uplynutí časti výpovednej doby poslal zamestnávateľovi okamžitú výpoveď podľa § 69 ods. 1 pís. b) z dôvodu nevyplatenia mzdy.
Súvisiace dokumenty


Ako máme postupovať pri dochádzke z pohľadu ochrany osobných údajov?
2.10.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V našej firme chceme zaviesť dochádzku zamestnancov elektronickým spôsobom t.j. odtlačkami prstov.
Súvisiace dokumenty


Bude musieť zamestnávateľ vyplatiť náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru?
25.9.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Po skončení pracovného pomeru zamestnankyňa nastúpila v ochrannej lehote na PN. Zároveň podala žalobu o neplatné skočenie pracovného pomeru, ktorý vyhrala.
Súvisiace dokumenty


Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri nástupe po ukončení materskej a rodičovskej dovolenke, ak sú ich pracovné miesta obsadené?
18.9.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V našej spoločnosti máme vysoký počet zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke.
Súvisiace dokumenty


Ako výpočítať nárok a krátenie dovolenky za rok 2012 a 2013?
23.8.2013, Ing. Eva Gášpárová, zdroj: Verlag Dashöfer
OD 1.1.2012 do 12.9.2012 poberala rodičovský príspevok, od 13.9.2012 začala poberať materské do 8.5.2013. Od 9.5.2013 je na rodičovskej dovolenke.
Súvisiace dokumenty


Má zamestnanec nárok na čerpanie dovolenky v mesiaci jún 2013 za rok 2010 alebo len za rok 2011?
14.8.2013, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec mal naplánované čerpanie dovolenky za rok 2010 do 04.09.2011 podľa plánu dovoleniek schváleného zamestnávateľom. Zamestnanec z tejto plánovanej dovolenky nevyčerpal ani jeden deň, hoci nemal na to žiadny zákonný dôvod.
Súvisiace dokumenty


Aký bude mať nárok na dovolenku za odpracované dni?
7.8.2013, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovníčka nastúpila 1.6.2013 na dobu určitú do 31.7.2013.
Súvisiace dokumenty


Ako sa má prihlásiť do ZP a SP, ak je občanom Maďarska?
31.7.2013, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
Maďarský občan na Slovensku nemá trvalý ani prechodný pobyt. V Maďarsku je v pracovnom pomere.
Súvisiace dokumenty


Môže študent po štátniciach pracovať na dohodu o brigádnickej práci?
17.7.2013, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
So študentom vysokej školy bola uzatvorená dohoda o brigádnickej práci študentov do 30.06.2013. Štátnice mal 04.06.2013.
Súvisiace dokumenty


Dokedy má študent prvého stupňa vysokej školy štatút študenta?
10.7.2013, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade ak pokračuje ďalej v štúdiu a ak ukončil štúdium na prvom stupni.
Súvisiace dokumenty


Aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancovi pri PN?
3.7.2013, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
So zamestnancom chceme ukončiť pracovný pomer, ale on je v ochrannej dobe PN.
Súvisiace dokumenty


Má byť pracovná zmluva predĺžená na dobu neurčitú?
26.6.2013, Mgr. Filip Gilányi, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorenú pracovnú zmluvu od 01.09.2011 do 30.06.2012. Táto zmluva bola predĺžená od 01.07.2012 do 30.06.2013. Druhý krát bola predĺžená od 01.07.2013 do 30.06.2014.
Súvisiace dokumenty


Akou formou by sme mali odmeňovať českú občianku?
19.6.2013, Ing. Eva Gášpárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec je česká občianka s trvalým pobytom v Českej republike a zároveň je na materskej dovolenke.
Súvisiace dokumenty


Ako sa rieši poskytnutie náhradného týždenného odpočinku po sezóne?
12.6.2013, Ing. Eva Gášpárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovníkovi (platenému hodinovo) nariadim počas sezóny prácu v sobotu a v nedeľu, zaplatím mu odpracované hodiny plus nadčasový príplatok.
Súvisiace dokumenty


Môžeme zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý nastúpi tento rok na strednú školu?
5.6.2013, Mgr. Vladimír Hornáček, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná.
Súvisiace dokumenty


O akú prevádzku ide ak zamestnanci pracujú v 12 hodinových pracovných zmenách?
29.5.2013, JUDr. Andrej Poruban PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci pracujú všetky dni v týždni od 6.00 do 18.00 a od 18.00 do 6.00. Na zmenách sa pravidelne striedajú.
Súvisiace dokumenty


Má nárok zamestnanec, ktorý požiadal o starobný dôchodok na odstupné a odchodné?
22.5.2013, JUDr. Andrej Poruban PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec dosiahol dôchodkový vek, požiadal o starobný dôchodok, ale chce ďalej pokračovať u zamestnávateľa na dohodu o vykonaní práce.
Súvisiace dokumenty


Musí mať manažér zmluvný vzťah s výrobnou spoločnosťou, aby mohol riadiť obchodníkov z výrobnej spoločnosti?
15.5.2013, Mgr. Filip Gilányi, zdroj: Verlag Dashöfer
Sme skupina podnikov, ktorá je majetkovo prepojená (výrobné spoločnosti a obchodné spoločnosti). Obchodný úsek jednej z výrobnej spoločnosti organizačne riadi manažér, ktorý nie je v pracovnom pomere v tejto výrobnej spoločnosti, ale je zamestnancom obchodnej spoločnosti patriacej.
Súvisiace dokumenty


Aké odvody platí za zamestnanca zamestnávateľ, ktorý je na RD a naďalej pracuje?
8.5.2013, Mgr. Vladimír Hornáček, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec (muž) v hlavnom pracovnom pomere pôjde na rodičovskú dovolenku a bude poberať rodičovský príspevok. Ale naďalej bude aj pracovať.
Súvisiace dokumenty


Ako postupovať, keď sa dovolenka nepreplatí pri výstupe z materskej spoločnosti?
30.4.2013, JUDr. et Mgr Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Materská spoločnosť zamestnáva zamestnancov na dobu určitú podľa potreby práce a množstva zákaziek. Keď prácu nemá, presunie týchto zamestnancov do svojich dcérskych spoločnosti.
Súvisiace dokumenty


Ako má zamestnávateľ informovať zamestnanca, že doručená výpoveď je neplatná?
24.4.2013, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ znižoval počet zamestnancov z dôvodu zvyšovania efektívnosti práce na oddelení. Medzi prepúšťanými zamestnancami bol zamestnanec ZŤP.
Súvisiace dokumenty


Správny prepočet stravného vyplateného v cudzej mene - nárok CZK a vyplatenie v EUR
17.4.2013, Ing. Ľuboslava Minková, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi poskytneme preddavok na služobnú cestu do Českej republiky vo výške 1 000,- CZK kurz. Služobná cesta trvala od 04.03.2013 do 07.03.2013.
Súvisiace dokumenty


Aký nárok má zamestnanec na dovolenku v roku 2013?
9.4.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nastúpil do zamestnania 25.3.2013 na kratší pracovný čas 10 hodín týždenne, a jeho pracovný deň bude len v piatok - 10 hodín.
Súvisiace dokumenty


Je potrebné po určitom období voľbu zástupcov zamestnancov opakovať?
3.4.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2010 si zamestnanci zvolili troch zástupcov zamestnancov (počet zamestnancov bol nad 50). Potom došlo k prepúšťaniu a počet zamestnancov klesol pod 50 osôb.
Súvisiace dokumenty


Ak výpoveď dá zamestnanec, má nárok na odstupné?
29.3.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec je u nás zamestnaný 10 rokov a rozhodol sa dať výpoveď. Má priznaný invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je nad 70%.
Súvisiace dokumenty


Môže byť daňový bonus na deti zamestnankyne rozdelený?
8.3.2013, Ing. Dagmar Piršelová, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa ako slobodná matka má dve deti. Prvé dieťa sa narodilo v roku 2003 a zamestnankyňa si uplatňuje daňový bonus od vzniku pracovného pomeru, t.j. roku 2009. Druhé dieťa sa narodilo v auguste v roku 2012 a daňový bonus si uplatňuje otec dieťaťa. S otcom druhého dieťaťa žijú v spoločnej domácnosti.
Súvisiace dokumenty


Dohoda - na ukončenie je potrebný súhlas alebo sa dá jednostranne vypovedať?
6.3.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Dohodu sme uzavreli od 1.1.2013 do 31.12.2013. Je invalidný dôchodca. Od 14.1.2013 je PN. Chceli by sme Dohodu s ním ukončiť.
Súvisiace dokumenty


Aký vznikne zamestnankyni nárok na dovolenku v roku 2012 a 2013?
5.3.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
Súvisiace dokumenty


V prípade dohody o skončení pracovného pomeru mu patria len 3 mesačné odstupné alebo aj náhrada za výpovednú dobu v trvaní 3 mesiacov?
1.3.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ak sa dohodnú na dohode o skončení PP z dôvodov § 63 ods. 1 písm. a) a b), patrí mu odstupné vo výške 3x.
Súvisiace dokumenty


Zamestnanec je PN - končí mu pracovný pomer 31. 12. 2012?
20.2.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec dostal výpoveď dňa 29. 9. 2012 s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začala plynúť 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012. Zamestnanec 5. 11. 2012 v dobe výpovednej lehoty nastúpil na dočasnú práceneschopnosť ktorá stále trvá dodnes.
Súvisiace dokumenty


Má nárok na odstupné starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok?
13.2.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca poberá dôchodok a aj pracuje na dobú neurčitú. Pracovný pomer mu bude skončený z dôvodu nadbytočnosti.
Súvisiace dokumenty


Môžeme osobu naďalej zamestnať na základe DBPS aj po 22.11.2012 až do uplynutia platnosti jeho zmluvy?
8.2.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Študent dňom 22.11.2012 prerušil štúdium do 31.8.2013 zo zdravotných dôvodov.
Súvisiace dokumenty


Z čoho sa bude pracovníčke počítať materská?
6.2.2013, PaedDr. Bc. Daniela Pivovarová, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovníčka bola na rodičovskej dovolenka od 1.2.2009 do 30.6.2011 a od 1.7.2011 sa zamestnala. 15.1.2013 chce ukončiť pracovný pomer dohodou a od 16.1.2013 sa prihlási na ÚPSVaR ako evidovaná nezamestnaná.
Súvisiace dokumenty


Dva pracovné pomery - ako je to s platením odvodov?
29.1.2013, Ing. Dagmar Piršelová, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec má súbežne dva pracovné pomery u dvoch rôznych zamestnávateľov.
Súvisiace dokumenty


Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom, aby si nehovorili svoje platové odhodnotenie?
25.1.2013, Ing. Anna Križanová, zdroj: Verlag Dashöfer
Platové ohodnotenie - patrí do skutočností, kedy sa má zachovať mlčanlivosť?
Súvisiace dokumenty


Musí byť pracovná zmluva iba v slovenskom jazyku alebo aj v anglickom jazyku?
22.1.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme zamestnať zamestnanca z Dánska.
Súvisiace dokumenty


Môžeme zvoliť príkaznú zmluvu pri príkazníkovi, ktorý má vykonávať po 1.1.2013 čalúnnické práce?
18.1.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Práce bude vykonávať podľa potreby, osobne, v našich priestoroch, v pracovných dňoch a v dohodnutom pracovnom čase.
Súvisiace dokumenty


Patrí zamestnancom odstupné, keď pôvodný zamestnávateľ ukončil PP?
11.1.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ si berie do podnájmu prevádzku so zariadením a aj zamestnancami.
Súvisiace dokumenty


Ako správne určiť týždenný pracovný čas zamestnanca?
8.1.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má dve zamestnankyne, ktoré sa striedajú v práci a každý deň pracuje jedna 12 hodín čistého času.
Súvisiace dokumenty


Musí dať zamestnávateľ zamestnancom odstupné, keď budú stále pracovať, len pod iným zamestnávateľom?
2.1.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ ruší živnosť, ale prevádzka ostáva, len ju preberá iný zamestnávateľ. Všetkých doterajších zamestnancov si necháva v pracovnom pomere.
Súvisiace dokumenty


Môžeme zamestnanca prijať opäť od 1.1.2013 na dobu určitú?
27.12.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancom je od 14.12.2009 nepretržite a pracovný pomer na dobu určitú končí 13.12.2009.
Súvisiace dokumenty


Musí zamestnávateľ ponúknuť akúkoľvek voľnú pozíciu zamestnancovi pri výpovedi?
18.12.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Musí dať zamestnávateľ zamestnancovi ponukovú povinnosť pri výpovedi, ktorá súvisí s organizačnými zmenami?
Súvisiace dokumenty


Musím dohodu k tomuto dátumu ukončiť a od 1.1.2013 urobiť novú?
17.12.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci vykonávajúci prácu na dohodu - na dobu určitú do 31.12.2012.
Súvisiace dokumenty


Postačuje len písomné oznámenie o realizovanej zmene s citovaním nového názvu pracoviska alebo treba vypracovať dohodu s každým zamestnancom?
7.12.2012, JUDr. Andrej Poruban PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Vnútroorganizačné opatrenia - musí mať dohodu o zmene pracovnej zmluvy každý zamestnanec s novým názvom pracoviska?
Súvisiace dokumenty


Máme sa pri predĺžení pracovnej zmluvy riadiť Zákonníkom práce do 31.12.2012 alebo už platným od 1.1.2013?
6.12.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa má pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2012.
Súvisiace dokumenty


Dlhodobá PN - aký je nárok zamestnanca na dovolenku v roku 2012?
3.12.2012, JUDr. František Gutek, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nastúpil na PN v októbri 2011 a ukončil PN v októbri 2012.
Súvisiace dokumenty


Zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy najviac na 7 dní?
19.11.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnancovi poskytnúť aj menej ako sedem dní alebo je povinný uznať sedem dní pracovného voľna?
Súvisiace dokumenty


Môžme považovať stravovanie zamestnancov od dvoch dodávateľov za daňový výdavok?
12.11.2012, Ing. Ľuboslava Minková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dané výdavky sú daňovými výdavkami pre daň z príjmov právnických osôb?
Súvisiace dokumenty


Stačí pri prijatí cudzieho štátneho občana výpis z registra trestov zo štátu z ktorého pochádza?
2.11.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V registri trestov sa evidujú údaje o fyzických osobách a nimi spáchaných trestných činoch.
Súvisiace dokumenty


Môže zamestnanec odmietnuť ponúkanú ľahšiu prácu a žiadať zamestnávateľa o vyplatenie odstupného?
17.10.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nemôže vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav. Kedy má nárok na odstupné?
Súvisiace dokumenty


Ako čerpať náhradné voľno pri polovičnom pracovnom úväzku?
10.10.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Možno rozdeliť pracovné voľno na dva dni?
Súvisiace dokumenty


Absolvenstká prax a práca na dohodu
10.10.2012, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Absolventskú prax môže vykonávať iba uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v dĺžke najmenej 3 mesiace a ktorý neprekročil vek 26 rokov.
Súvisiace dokumenty


Má zamestnanec nárok na nevyčerpanú prenesenú dovolenku po skončení rodičovskej dovolenky?
9.10.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V prvom rade je potrebné posúdiť, ktorá doba sa považuje za výkon práce a ktorá doba sa nepovažuje za výkon práce pre účely dovolenky.
Súvisiace dokumenty


Môže byť zamestnancovi polovičný fond pracovnej doby rozvrhnutý tak, že bude jeden týždeň pracovať a potom jeden týždeň nie?
8.10.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, ak zamestnanec týždeň robí a týždeň nerobí musí sa posúdiť, či ide o rovnomerné alebo nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.
Súvisiace dokumenty


Má nárok na dovolenku aj zamestnanec, ktorý je prijatý na kratší pracovný pomer?
8.10.2012, PaedDr. Bc. Daniela Pivovarová, zdroj: Verlag Dashöfer
Odpracovanie dohodnutého kratšieho pracovného času a s tým súvisiaci nárok na základnú výmeru dovolenky, nárok na daňový bonus, na odpočitateľnú položku a odvody.
Súvisiace dokumenty


Je možné poskytovať stravné lístky osobám, ktoré sú zamestnané na dohodu?
5.10.2012, Ing. Ľuboslava Minková, zdroj: Verlag Dashöfer
Právny nárok na stravovanie majú len zamestnanci zamestnávateľa, ktorí sú v pracovnom pomere?
Súvisiace dokumenty


Upravuje sa vymeriavací základ na poistnom a odvodoch, keď bola prečerpaná dovolenka?
4.10.2012, Ing. Miroslav Mačuha, zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážka náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, alebo na ňu nemal nárok.
Súvisiace dokumenty


Súbeh materskej alebo rodičovskej dovolenky a dohody o vykonaní práce resp. dohody
25.9.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec je na rodičovskej dovolenke, ale na diaľku vykonáva pracovné povinnosti. Ako ho odmeniť?
Súvisiace dokumenty


Je možné dohodnúť spôsob ukončenia dohody pri porušení pracovnej disciplíny?
24.9.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ako určiť správnu formu ukončenia dohody pri nedostavení sa do práce?
Súvisiace dokumenty


Koľko dní má nárok pracovník na dovolenku, keď má rôznu dľžku pracovnej zmeny?
18.9.2012, Ing. Miroslav Mačuha, zdroj: Verlag Dashöfer
Má sa pracovný čas prepočítať na nárok vyjadrený v pracovných zmenách príslušnej dĺžky?
Súvisiace dokumenty


Aký je možný počet nadčasov pre vodiča nákladného auta?
27.8.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Koľko hodín nadčasu môže mať zamestnanec-vodič nákladného auta, ktorý rozváža denne tovar?
Súvisiace dokumenty


Dohoda o zvýšení kvalifikácie
23.8.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Je zamestnávateľ povinný po získaní kvalifikácie automaticky zamestnanca preradiť na prácu, pri ktorej bude zvýšenú kvalifikáciu používať?
Súvisiace dokumenty


Doškoľovanie vodičov autobusov
2.8.2012, Ing, Dagmar Piršelová, zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade doškoľovania vodičov autobusov, ide zo strany zamestnanca o prehlbovanie kvalifikácie? Pôjde o daňovo uznané výdavky, ak sa zamestnávateľ rozhodne napr. preplatiť mzdu? Ak by zamestnávateľ uhradil cenu 5-dňového školenia zo sociálneho fondu, je tento príjem oslobodený od dane?
Súvisiace dokumenty


Musí byť konateľ s.r.o aj jej zamestnancom?
4.7.2012, Mgr. Alena Matisková, zdroj: Verlag Dashöfer
Musí byť konateľ s.r.o aj jej zamestnancom?
Súvisiace dokumenty


Opätovné dohodnutie skúšobnej doby
2.7.2012, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme dať opäť zamestnancovi skúšobnú dobu 3 mesiace, keď medzi pracovnými pomermi neuplynula doba 6 mesiacov? Dokedy môžeme tohto zamestnanca zamestnať na dobu určitú a koľko krát mu môžeme prac. pomer predĺžiť?
Súvisiace dokumenty


Nevyčerpanie dovolenky na zotavenie pred nástupom na materskú dovolenku
25.6.2012, Rozália Bezáková, zdroj: Verlag Dashöfer
V akej výške má byť čerpaná dovolenka - v pôvodnom dohodnutom funkčnom plate, platnom pred nástupom na materskú dovolenku?
Súvisiace dokumenty


Nezotrvanie v pracovnom pomere počas výpovednej lehoty
15.6.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Výpovedná doba plynie od 01. 06. 2012 a končí 31. 08. 2012. Ak sa zamestnanec rozhodne, že nezotrvá počas výpovednej doby v pracovnom pomere a požiada o skončenie pracovného pomeru k 31. 05. 2012 dohodou a o odstupné. Je potrebné vyhotoviť túto dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 ZP?
Súvisiace dokumenty


Závažné porušenie pracovnej disciplíny (alkohol na pracovisku)
13.6.2012, Mgr. Katarína Jagnešáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Aký je postup organizácie pri závažnom porušení pracovnej disciplíny- požívanie alkoholických nápojov v pracovnej dobe? Má nárok na podporu v nezamestnanosti po okamžitom skončení pracovného pomeru?
Súvisiace dokumenty


Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú
6.6.2012, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., zdroj: Verlag Dashöfer
Môžete mi poslať nejaký vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú - zastupovanie počas dočasnej práceneschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky?
Súvisiace dokumenty


Okamžité skončenie pracovného pomeru
4.6.2012, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer?
Súvisiace dokumenty


Problematika menovacích dekrétov
18.5.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Menovací dekrét je možné vystaviť vedúcemu výroby, ale otázka znie, je možné ich vystaviť aj majstrom?
Súvisiace dokumenty


Pracovný pomer na dobu určitú anástup na materskú dovolenku
11.5.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú uplynutím doby aj vtedy ak medzitým pracovníčka nastúpila na materská dovolenku?
Súvisiace dokumenty


Prechod práv a povinností z jedného zamestnávateľa na druhého
4.5.2012, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Je potrebné pri prechode práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch z jedného zamestnávateľa na druhého (§27-31 ZP) dať zamestnancom podpisovať dodatky k pracovnej zmluve, kde bude uvedený nový zamestnávateľ, alebo stačí oznámenie v zmysle §29 ZP ?
Súvisiace dokumenty


Poskytovanie stravy zamestnancovi
30.4.2012, Ing. Mačuha Miroslav, zdroj: Verlag Dashöfer
Môžem zamestnancovi poskytnúť stravu (55% zamestnávateľ, 45% zamestnanec), keď počas dňa odpracoval 2,5 hod. cez obed? Mám to zahrnuté aj vo vnútornom predpise.
Súvisiace dokumenty


Neospravedlnené zameškanie pracovnej zmeny
27.4.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec na mzdovom oddelení nedokladoval svoju neprítomnosť a dovolenku už nemá. Môže sa to považovať ako absencia? Čo v prípade ak dodatočne donesie potvrdenie od lekára, že bol na vyšetrení? Musí sa mu náhrada dodatočne vyplatiť?
Súvisiace dokumenty


Práca v noci - musí zamestnanec odpracovať toľko hodín ako zamestnanci s normálnym časom?
17.4.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Práca v noci - Ako sa týchto pracovníkov týka fond pracovného času?
Súvisiace dokumenty


Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby, ak je zamestnanec dlhodobo PN
12.4.2012, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné ukončiť so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe, aj keď je momentálne PN ?
Súvisiace dokumenty


Postup pri uznávaní prekážky v práci
30.3.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ako postupovať pri uznávaní prekážky v práci ("péčka"). V organizácii je 37,5 hodinový týždenný pracovný čas, pružný pracovný čas so základným pracovným časom od 9:30 do 14:30.
Súvisiace dokumenty


Výpočet nároku na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
15.3.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa určí (vypočíta) nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase?
Súvisiace dokumenty


Rozvrhnutie pracovných zmien
14.3.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci pracujú v nepretržitej prevádzke v dvoch zmenách. Denná zmena od 7:00 - 19:30, nočná zmena od 19:00 do 7:30. Podľa § 98 ods. 2 Zákonníka práce sú to zamestnanci pracujúci v noci. Neporušuje zamestnávateľ podľa § 98 ods. 8 Zákonníka práce, ak takto rozvrhuje pracovné zmeny?
Súvisiace dokumenty


Ukončenie pracovného pomeru, ak je zamestnanec PN
8.3.2012, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Kedy ukončí organizácia pracovný pomer, dohodnutý na dobu určitú, keď zamestnanec je PN?
Súvisiace dokumenty


Výpočet priemerného zárobku na odchodné
2.3.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ako určím výšku odchodného pri skrátenom týždennom pracovnom fonde?
Súvisiace dokumenty


Nárok na odchodné po priznaní invalidného dôchodku
29.2.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V priebehu trvania pracovného pomeru bol zamestnancovi priznaný invalidný dôchodok s mierou postihu nad 70%. Môže mat vyplatené odchodne podľa Zákonníka práce na základe požiadania?
Súvisiace dokumenty


Dokedy sa môžu uplatňovať zamestnanecké výhody, keď kolektívna už stratila splatnosť?
27.2.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Naša kolektívna zmluva platila do 31.12.2011. Ak zatiaľ nebola podpísaná nová kolektívna zmluva, do kedy sa môžu tieto zamestnanecké výhody uplatňovať?
Súvisiace dokumenty


Predĺžiť platnosť kolektívnej zmluvy?
24.2.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Kolektívna zmluva platila do 31.12.2011. ZO OZ nevykonáva svoju činnosť a pravdepodobne skončí svoju činnosť. Bude potrebné dohodnúť - zamestnávateľ a odbory dodatok, v ktorom sa predĺži platnosť kolektívnej zmluvy do dátumu ukončenia činnosti OZ?
Súvisiace dokumenty


Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
22.2.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zaujíma ma výklad vzniku nároku na dovolenku počas materskej dovolenky - po novele od 01.09.2011?
Súvisiace dokumenty


Pracovná pohotovosť pre zamestnanca a pracovný úraz
8.2.2012, Ing. Miroslav Mačuha, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec má nariadenú pracovnú pohotovosť, pri ktorej je doma, ale musí byť k dispozícii na telefóne. Počas tejto pohotovosti ho zavolajú do práce na urobenie servisného zásahu. Ak by sa mu napr. cestou na pracovisko stal nejaký úraz - bol by to pracovný alebo mimopracovný úraz?
Súvisiace dokumenty


Pracovný čas rozdelený na dve časti
2.2.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa spýtať na podmienky, ktoré musím spĺňať, ak chcem zaviesť delenie pracovného času, podľa § 90, ods. 6 Zákonníka práce?
Súvisiace dokumenty


Výpoveď po materskej dovolenke
5.1.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Čo s nevyčerpanou dovolenkou po materskej dovolenke?
Súvisiace dokumenty


Odmena za prácu na dohodu
23.12.2011, Ing. Miroslav Mačuha, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zapracovať do dohody odmenu, alebo ak sa táto suma mesačne mení, ako to ošetriť aby to bolo zákonné a v poriadku?
Súvisiace dokumenty


Pojem "vedúci" zamestnanec
21.12.2011, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa považovať za vedúceho zamestnanca aj zamestnanec, ktorý riadi iba jedného podriadeného?
Súvisiace dokumenty


Predĺženie pracovného pomeru dvakrát po sebe
20.12.2011, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnávateľ v zmysle vtedy platného Zákonníka práce ešte raz predĺžiť zmluvu maximálne na jeden rok?
Súvisiace dokumenty


Finančné prostriedky pre starostu aj z dohody o vykonaní práce?
23.11.2011, Mgr. Viliam Kall, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže starosta obce dostávať finančné prostriedky z inej činnosti aj na základe dohody o vykonaní práce resp.dohody o pracovnej činnosti?
Súvisiace dokumenty


Rozvrhnutie pracovnej doby počas týždňa
17.10.2011, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme sa dohodnúť, že si pracovný čas môže rozvrhovať zamestnanec sám, tak ako on potrebuje a chce?
Súvisiace dokumenty


Výpoveď zamestnancom a jej následné stornovanie
5.10.2011, zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné dať výpoveď zamestnancom k 31.12. t.r. teda zaslať ju už do 30.9. a následne ju v decembri stornovať - zrušiť?
Súvisiace dokumenty


Doba určitá na jeden rok a čo ďalej?
27.1.2011, zdroj: Verlag Dashöfer
Treba dodatok k pracovnej zmluve na dobu neurčitú písomne alebo stačí, ak sa dohodli ústne?
Súvisiace dokumenty


Tvorba sociálneho fondu
3.12.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Výška povinného prídelu do SF v bežnom roku závisí o.i. aj od toho, či zamestnávateľ (podnik) dosiahol za minulý rok zisk.
Súvisiace dokumenty


Ukončenie pracovného pomeru a nástup na nové miesto v tej istej spoločnosti
3.12.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
V Zákonníku práce nie je obmedzenie, ktoré by bránilo zamestnancovi, ktorého pracovný pomer skončil výpoveďou danou zamestnancom, po skončení pracovného pomeru uzatvoriť novú pracovnú zmluvu s tým istým zamestnávateľom.
Súvisiace dokumenty


Zásady diétneho stravovania a príspevok na stravovanie
12.11.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnanec na základe odporúčania obvodného lekára v veci diétneho stravovania žiadať od firmy finančný príspevok na stravovanie ?
Súvisiace dokumenty


Dlhodobá PN a ukončenie pracovného pomeru
12.11.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Vznikom nároku na invalidný dôchodok nedochádza súčasne a „automaticky“ aj ku skončeniu pracovného pomeru, pracovný pomer treba v tomto prípade skončiť právnym úkonom účastníkov pracovného pomeru.
Súvisiace dokumenty


Môže spoločník čerpať prostriedky zo sociálneho fondu
18.10.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže spoločník čerpať príspevky zo sociálneho fondu?
Súvisiace dokumenty


Nárok na voľno pri záplavách
18.10.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak bol zamestnanec postihnutý záplavami, má nárok na platené voľno ?
Súvisiace dokumenty


Starostlivosť o zdravie z firemných prostriedkov
18.10.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Používanie peňažných prostriedkov zamestnávateľa na zvýšenie starostlivosti o zdravie zamestnanca sa smú využívať len ak ide o zamestnanca, nie o majiteľa firmy alebo spoločníka
Súvisiace dokumenty


Ide o diskrimináciu pri hodnotení práce?
4.10.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa postup zamestnávateľa považovať za porušenie § 119a Zákonníka práce, ak zamestnancovi - mužovi bola priznaná zmluvná mzda vyššia ako má zamestnankyňa, ktorá vykonáva podľa podnikového mzdového katalógu rovnakú funkciu, ktorá je zaradená do rovnakej tarifnej triedy?
Súvisiace dokumenty


Úhrada na stravovanie formou elektronických kariet
20.9.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce neupravuje formu stravovacej poukážky, preto nevylučuje ani možnosť používať ich elektronickú formu napr. ako elektronickú kartu. Aj pri takomto spôsobe platby za poskytnuté jedlo musí minimálna hodnota nákupu za jedno hlavné jedlo predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.
Súvisiace dokumenty


Kedy sa aktívna pohotovosť sa považuje za prácu nadčas
20.9.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Aké stanovisko má zamestnávateľ zaujať pri priznaní príplatkov za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, ak zamestnanec drží túto pracovnú pohotovosť vo sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň?
Súvisiace dokumenty


Ako správne zaradiť zamestnanca – charakteristiky správneho zaradenia podľa náročnosti
6.9.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaradiť povolania do stupňov náročnosti? Existujú nejaké pravidlá, ako prideliť zamestnancov do stupňov a aké sú sankcie za nesprávne zaradenie ?
Súvisiace dokumenty


Postup pri dovolenke
2.8.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 104 Zákonníka práce, ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka (§ 87 Zákonníka práce), patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere.
Súvisiace dokumenty


Postup pri priznaní dovolenky
6.7.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Má zamestnanec za obdobie neplatne ukončeného pracovného pomeru nárok na dovolenku aj v prípade, že nepracoval a v čase riešenia záležitosti neplatne ukončeného zamestnaneckého pomeru sa zamestnal u iného zamestnávateľa?
Súvisiace dokumenty


Zamestnanec verejnej správy verzus člen neziskovej organizácie
6.7.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže byť zamestnanec verejnej správy zároveň členom neziskovej organizácie?
Súvisiace dokumenty


Prekážky na strane zamestnávateľa
10.6.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak sú prekážky na strane zamestnávateľa a zamestnanec je doma, pretože pre neho zamestnávateľ nemá prácu, vzniká zamestnancovi riadny nárok na dovolenku? Je považovaný tento čas, ktorý zamestnanec trávi doma, za riadny výkon práce, aj keď výkonom nebol?
Súvisiace dokumenty


Nadobudnutie praxe v rozsahu 4 rokov a bez nároku na mzdu
2.6.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže absolvent strednej odbornej školy s maturitou absolvovať u živnostníka na základe vzájomnej dohody v rozsahu ... rokov odbornú prax pre získanie odbornej spôsobilosti podľa §23 (508/2009 Z.z.) bez nároku na odmenu?
Súvisiace dokumenty


Brigádnická práca študentov
2.6.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Musia študenti uvádzať v dohode o brigádnickej práci údaje, či vykonávali alebo vykonávajú prácu u iného zamestnávateľa?
Súvisiace dokumenty


Vznik nároku na odchodné
14.5.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Má zamestnanec nárok na vyplatenie odchodného podľa § 76 ods.6 Zákonníka práce, ak naďalej zostáva v pracovnom pomere ako pracujúci dôchodca ?
Súvisiace dokumenty


Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
14.5.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako treba postupovať pri predlžovaní pracovnej zmluvy, ak zamestnanec bude končiť pracovný pomer na dobu určitú?
Súvisiace dokumenty


Platnosť skončenia pracovného pomeru pri vzniku pracovného úrazu
29.4.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnávateľ odhlásiť zo zdravotného a sociálneho poistenia zamestnanca, ktorý dostal výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, no ešte počas práce utrpel pracovný úraz?
Súvisiace dokumenty


Čerpanie dovolenky medzi materskou a rodičovskou dovolenkou
1.4.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Možnosť čerpania riadnej dovolenky za kalendárny rok medzi materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou - je v poriadku ak si zamestnankyňa čerpá dovolenku, ktorá vznikne za obdobie materskej dovolenky, prípadne aj ostatný zostatok dovolenky k tomu v tomto období?
Súvisiace dokumenty


Dohoda o ukončení pracovného pomeru
1.4.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
V čase práceneschopnosti je zamestnanec chránený pred jednostranným skončením zo strany zamestnávateľa. Podľa § 64 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to okrem ďalších prípadov aj v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,...
Súvisiace dokumenty


Dve potvrdenia o návšteve rovnakého lekára
11.3.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak má pracovník dve potvrdenia o návšteve zdravotníckeho zariadenia od toho istého lekára za dva dni a nie je na nich napísaná diagnóza a sú na celý deň, má nárok na preplatenie náhrady mzdy za tieto dva dni?
Súvisiace dokumenty


100% príplatok za štátny sviatok
16.2.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Je to správny postup, keď sa pracovníkovi s hodinovou mzdou prizná 100% príplatok, ak pracoval v deň pracovného pokoja?
Súvisiace dokumenty


Náhrada škody
16.2.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Kedy je na to oprávnená a v akej výške by organizácia mala od zamestnanca požadovať náhradu škody?
Súvisiace dokumenty


Príspevok zo sociálneho fondu vyplatený po zosnulej zamestnankyni
13.1.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnávateľ príspevok zo SF po smrti zamestnankyne vyplatiť matke?
Súvisiace dokumenty


Zamestnanec pracujúci len hodinu denne a dovolenka
13.1.2010, zdroj: Verlag Dashöfer
Koľko dní dovolenky môže čerpať zamestnanec, ak pracuje len 1 hodinu denne a pracovnú zmluvu má na dobu neurčitú?
Súvisiace dokumenty