Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Paušalizácia cestovných náhrad

Archív 10.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) možno náhrady, ktoré sa poskytujú podľa predmetného zákona, paušalizovať. Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ má vychádzať z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa paušálna suma určila zo strany zamestnávateľa, je zamestnávateľ povinný túto sumu preskúmať a upraviť. Pri výpočte paušálnej sumy je zamestnávateľ povinný prihliadať na zákonné nároky zamestnanca, ako aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ môže teda pristúpiť k paušalizácii náhrad v záujme zhospodárnenia a zníženia administratívnej náročnosti agendy v tejto oblasti. Paušalizácia nemôže obchádzať účel zákona o cestovných náhradách [napr. poskytovať zvýšené nárokové sumy jednotlivých náhrad z nákladov (napr. súm stravného) alebo znížením jednotlivých náhrad (napr. súm stravného) poškodzovať zamestnancov, do paušálu zahrnúť cestu do zamestnania a pod.]. Paušalizovať náhrady je vhodné a účelné u tých zamestnancov alebo u tej skupiny zamestnancov (napr. kontrolóri, vodiči), ktorým sú pravidelne určované porovnateľné podmienky pracovných ciest.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že účelom paušalizácie je, aby si zamestnávateľ zjednodušil vyúčtovanie pracovných ciest.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia:
MUP profi | MUP profi plus

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

Potrebujete poradiť s výberom predplatného?

 

  • www.mup.sk = odborné články pokrývajúce oblasť mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,
  • cena rozsiahlej online knižnice len za 30,5 EUR mesačne.
>> Viac o www.mup.sk

 

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva