Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Nočná práca v kontexte pripravovanej novely

17.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonník práce ustanovením § 98 definuje pojem nočná práca ako prácu vykonávanú medzi 22. hodinou a 5. hodinou. Nie však každý pracovník, ktorý vykonávaná prácu hoc len sčasti v uvedenom čase je považovaný za pracovníka pracujúceho v noci. Zákonník práce považuje za pracovníka pracujúceho v noci toho, ktorý vykonáva tie práce, ktoré si vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej v troch po sebe nasledujúcich hodinách, alebo pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.  Z dikcie tohto ustanovenia sa za zamestnanca pracujúceho v noci nebude považovať zamestnanec, ktorý odpracuje v noci viac ako tri hodiny ale nie po sebe nasledujúce a ani ten, ktorý odpracuje menej ako tri hodiny.

S výkonom práce v noci je spojená aj povinnosť zamestnávateľa na vlastné náklady zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci a to aj bez žiadosti zamestnanca v prípadoch pred zaradením na nočnú prácu, taktiež aj pravidelne podľa potreby, pričom najmenej raz za rok, ale aj kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce. Uvedenú povinnosť je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj vtedy, ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.

Zákonník práce zároveň stanovuje zamestnávateľovi povinnosť vybaviť pracovisko prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva