Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2012

8.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovník fyzická osoba si môže zákonným spôsobom znížiť základ dane a tiež samotnú výšku dane prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZD). Výška NČZD je naviazaná na sumu platného životného minima (PŽM) k 1. 1. daného kalendárneho roka. Keďže PŽM sa mení každoročne k 1. júlu kalendárneho roka, v roku 2012 bude aplikované životné minimum vo výške 189,83 eur.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nemení, postupujeme podľa rovnakého vzorca ako v tomto roku (19,2 - násobok sumy PŽM). Daňovník si tak bude znižovať základ dane v roku 2012 o sumu 3644,74 eur, v mesačnej výške o 303,73 eur.

Ak základ dane daňovníka v budúcom roku bude nižší alebo rovný sume 18983 eur, daňovník si uplatní NČZD v plnej výške. Ak základ dane prekročí uvedenú hranicu bude dochádzať k pomernému kráteniu jeho výšky. NČZD v tejto situácii sa bude uplatňovať vo výške rozdielu 44,2 násobku PŽM a ¼ základu dane daňovníka.

S účinnosťou od 1. januára 2009 zákon o dani z príjmov umožňuje upravovať základ dane uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na manželku aj daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Jedinou podmienkou pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je, aby úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvoril najmenej 90 percent zo všetkých jeho príjmov.

Zmenou výšky životného minima bude upravená aj suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (NČZDM), ktorú si môže manžel uplatniť prostredníctvom ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa, alebo podaním daňového priznania. Výška NČZD na manželku pre rok 2012 bude rovnaká ako u daňovníka 3644,74 eur....
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu mup.sk.

Som už registrovaný na mup.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každý týždeň dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti miezd a personalistiky
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.mup.sk
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

POZOR!!! Zorientujte sa v zmenách v roku 2014:

v pracovnom práve – veľká novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2013! Mení sa pracovný pomer na určitú dobu, nastáva súbeh výpovednej lehoty a odstupného, platí nová definícia závislej práce! Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá mení aktívnu politiku trhu práce, je účinná od 1.5.2013! Zvýšenie súm životného minima od 1.7.2013!  Zmeny v kolektívnom vyjednávaní účinné od 1.1.2014!

v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti – od 1.1.2013 sa zavádza progresívny systém zdaňovania príjmov fyzických osôb. Sadzba dane pre daňovníkov, ktorých základ dane presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima sa zvyšuje na 25 %! Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu bola zrušená! Zníženie korporátnej dane a zavedenie daňových licencií od 1.1.2014!

v zdravotnom poistení – aké poistné na zdravotné poistenie sa bude platiť z dividend? Ďalšia novela zákona o zdravotnom poistení je účinná od 1.10.2013!

v sociálnom poistení -  ako sa platia odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru? Nová odvodová úľava od 1.11.2013! Zmeny v garančnom poistení od 1.1.2014! Ako sa mení výška preddavku na  dávku garančného poistenia? Od 1.2. 2014 Sociálna poisťovňa bude realizovať a prijímať platby podľa SEPA pravidiel! Vedeli ste, že v roku 2014 sa pre SZČO zmení hranica príjmu na platenie poistného do Sociálnej poisťovne?  Nové tlačivá výberu poistného od 1. januára 2014 !

- v úrazovom poistení -  Zvýšenie úrazových rent od 1. januára 2014! Aká je maximálna suma  jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky?

v nemocenskom poistení - podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca, druhy nemocenských dávok, rozhodujúce obdobie, denný a mesačný vymeriavací základ a iné základné otázky z tejto oblasti a k tomu informácie o neustálych zmenách, ktorým zákon o sociálnom poistení a súvisiace zákony podliehajú. Od 1. januára 2014 dochádza k  zvýšeniu maximálnej výšky nemocenských dávok!

v oblasti cestovných náhrad - od 1.9.2012 sa menia sumy stravného! Aká je ich výška? Od 1.1.2013 platia nové sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách!

 

MuP profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 20-25 garantovaných článkov mesačne.

Staňte sa predplatiteľom MuP profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti miezd a personalistiky a článkov o zmenách pre rok 2013, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.

Na MuP profi sme uverejnili články, ktoré Vás oboznámia s novou právnou úpravou.

Príspevky sa sústreďujú na objasnenie nových pojmov a zodpovedanie otázok, ktoré budú zaujímať každého hneď po nadobudnutí účinnosti zákona.