Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Dividendy a čiastkový základ dane

22.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti vyberie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane v súlade s § 35 zákona zo zdaniteľnej mzdy. Zdaniteľnou mzdou za kalendárny mesiac je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za príslušný kalendárny mesiac, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec za príslušný kalendárny mesiac a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 1/12 ročné nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Príjmom zo závislej činnosti sú aj podiely na zisku (dividendy) vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi  bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. V súlade s § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov sú podiely na zisku od dane oslobodené. Podiely na zisku nie sú zdaniteľným príjmom, ale zamestnávateľ ich musí uviesť na mzdovom liste zamestnanca v súlade s § 39 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona.

Podľa bodu 2 Pokynu DR SR na stanovenie základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.mup.sk.

 

Už som registrovaný na www.mup.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:

  • dostanete zadarmo emailové noviny obsahujúce spravodajstvo z oblasti mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,

  • prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva