Darček mesiaca
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Odvody za zamestnanca a zamestnávateľa 2017

Odvody zamestnávateľa od 1.1.2017

Poistenie

Sadz. poist.

Min. vymeriavací základ v €

Min. výška poistného v €

Max. vymeriavací základ v €

Max. výška poistného v €

Nemocenské poistenie

1,4 %

435,00

6,09

6 181,00

86,53

Starobné poistenie

14 %

435,00

60,90

6 181,00

865,34

Invalidné poistenie

3 %

435,00

13,05

6 181,00

185,43

Poistenie v nezamestnanosti

1 %

435,00

4,35

6 181,00

61,81

Garančné poistenie

0,25 %

435,00

1,08

6 181,00

15,45

Úrazové poistenie*

0,8 %

435,00

3,48

6 181,00

49,44

Rezervný fond solidarity

4,75 %

435,00

20,66

6 181,00

293,59

Sociálne poistenie spolu

25,2 %

-

109,61

-

1 557,59

Zdravotné poistenie

10 %

435,00

43,50

bez limitu

bez limitu

 

Odvody zamestnanca od 1.1.2017

Poistenie

Sadz. poist.

Min. vymeriavací základ v €

Min. výška poistného v €

Max. vymeriavací základ v €

Max. výška poistného v €

Nemocenské poistenie

1,4 %

435,00

6,09

6 181,00

86,53

Starobné poistenie

4 %

435,00

17,40

6 181,00

247,24

Invalidné poistenie

3 %

435,00

13,05

6 181,00

185,43

Poistenie v nezamestnanosti

1 %

435,00

4,35

6 181,00

61,81

Sociálne poistenie spolu

9,4 %

-

40,89

-

581,01

Zdravotné poistenie

4 %

435,00

17,40

bez limitu

bez limitu

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: